Nieuw Vervolgonderzoek

fMRIWe hebben toestemming gekregen van de Medisch Ethische Commissie voor een vervolgonderzoek. We gaan in dit onderzoek kijken naar de hersenstructuur, en naar waar in de hersenen kinderen met (een risico op) dyslexie dingen anders verwerken dan controle kinderen. Hierbij zullen we een  hersenscanner gebruiken waarbij we de hersenen in kaart brengen met behulp van Magnetische Resonantie Imaging (MRI). Daarnaast gaan we ook kijken naar spelling en het leren van Engels. Inmiddels zijn de eerste uitnodigingen verstuurd en zullen binnenkort de eerste afspraken gepland worden.