Symposium: Gevorderde Lezers met Dyslexie

Laatste promotie langlopend onderzoek dyslexie: Dutch Dyslexia Programme

Vrijdag 11 januari 2019 vindt het afsluitend symposium plaats over de laatste fase van een groot onderzoek dat in 1998 van start ging: het Langlopend Onderzoek Dyslexie, ook wel bekend onder de naam Dutch Dyslexia Programme (DDP). In totaal 300 kinderen mét en zónder familiair risico op dyslexie zijn intensief gevolgd vanaf de leeftijd van 2 maanden tot 14 jaar. De dag vóór het symposium verdedigt Ellie van Setten om 16.15  in het academiegebouw haar proefschrift getiteld: ‘Neurolinguistic profiles of advanced readers with developmental dyslexia’.

Eerdere publicaties van het DDP betroffen de vroege risicofactoren en het beginnend lezen van kinderen met dyslexie en een familiair risico op dyslexie. Dit proefschrift én het symposium richten zich vooral op de fase van het gevorderd lezen: eind basisonderwijs, en voortgezet en hoger onderwijs.

Het symposium is breed toegankelijk voor zowel wetenschappers als mensen uit de praktijk. De openingslezing van Ellie van Setten is gericht op een breder algemeen publiek, waaronder mensen met dyslexie.

Het symposium vindt plaats in het academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. De voertaal is Nederlands.

BoekenSymposium

Praktische Informatie

Datum en Tijd: 11 januari 2019, 10-16.30

Locatie: Heymanszaal, Academiegebouw, Broerstaat 5, Groningen

Voor meer informatie over parkeren zie: https://www.rug.nl/staff/location/1111

Registratie: Verplicht voor 9 januari 2019, via het formulier onder aan deze site.

Kosten: De toegang is gratis; er is gelegenheid tot gezamenlijke lunch in het Harmoniegebouw, op eigen kosten. U kunt hier lunch kopen of zelf lunch meenemen; dit laatste is aan te raden indien u dieetrestricties heeft.

Posterpresentaties

Het symposium biedt tevens de gelegenheid eigen onderzoek te presenteren door middel van een poster. Er is ruim tijd gereserveerd voor de postersessie vroeg in de middag vlakbij de lunchruimte. Posters over alle aspecten van leesmoeilijkheden en dyslexie kunnen worden aangemeld. Zowel Engelstalige als Nederlandstalige posters zijn welkom, ook posters die eerder op andere congressen zijn gepresenteerd. U kunt uw poster aanmelden in het registratie formulier onderaan deze pagina.

Voorlopig Programma

Tijdstip:

Spreker & Onderwerp:

10.00

Ontvangst

10.30

Prof. Dr. Ir. Natasha Maurits Opening

10:40

Dr. Ellie van Setten Ontwikkelingsuitkomsten van Gevorderde Lezers met (een Familiair Risico op) Dyslexie

11:30

Dr. Wim Tops Slagen met Dyslexie in het Hoger Onderwijs

12:00

Prof. Dr. Peter F. de Jong Wegen naar Geletterdheid

12:30

Postersessie

13:00

Lunch

14:00

Dr. Britt Hakvoort Auditieve Verwerking bij Kinderen met (een Familiair Risico op) Dyslexie

14.30

Prof. Dr. Ben Maassen ‘Print Tuning’: Dé Specifieke, Leesgerelateerde ERP-Component ?

15:00

Theepauze

15:30

Dr. Jolijn Vanderauwera De Ontwikkeling van het Neuro-Anatomisch Leesnetwerk bij Kinderen met een Verhoogd Risico op Dyslexie

16:00

Prof. Dr. Aryan van der Leij Naar een Efficiënte Manier om de Diagnose Dyslexie te Stellen vanaf 15 Jaar

Contact:

Voor vragen of informatie kunt u per mail contact met ons opnemen.

U kunt hieronder registreren: