Slagen met Dyslexie in het Hoger Onderwijs

Lezing door Dr. Wim Tops (Rijksuniversiteit Groningen): 11.30 – 12.00

Steeds meer studenten met dyslexie zetten de stap naar het hoger onderwijs. Deze lezing is gericht op leerkrachten, docenten, begeleiders enz. die op zoek zijn naar informatie over wat het betekent om dyslexie te hebben in het (hoger) onderwijs. Hierbij horen tips en hulpmiddelen om studies efficiënt aan te pakken.

Deze inzichten zijn ook zeer zinvol voor leraren in de laatste jaren van het voortgezet onderwijs. De inhoud van de lezing is gebaseerd op een grondige internationale literatuurstudie in combinatie met een studie aan de Universiteit Gent, aangevuld met bevindingen uit de praktijk.

Dr. Wim Tops, neurolinguïst-psycholoog, is universitair docent aan de Afdeling Neurolinguïstiek van de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij lesgeeft in en onderzoek doet naar dyslexie. Daarnaast is hij coördinator en klinisch onderzoeker in De Kronkel, een multidisciplinair centrum voor diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren, gevestigd in Lille.

< Terug naar het Programma