‘Print Tuning’: Dé Specifieke, Leesgerelateerde ERP-Component ?

Lezing door Prof. Dr. Ben Maassen (Rijksuniversiteit Groningen): 14.30-15.00

Bij onderzoek met electroencefalografie (EEG) wordt tijdens het lezen in het occipito-temporale gebied van de hersenen een ‘event-related potential’ (ERP) gevonden. Deze negatief-geladen electrische piek verschijnt na ongeveer 170 ms (N170), en omdat deze sterker is bij het zien van woorden (gedrukte tekst) dan bij het zien van willekeurige symbolen, wordt deze component ook wel ‘print tuning’ genoemd. Deze presentatie geeft een overzicht van 4 studies (drie in het Nederlands, één in het Chinees), die bijdragen aan de klinische interpretatie van ‘print tuning’.

In studie 1 met Nederlandssprekende volwassenen bleek de N170 in de linker hersenhelft significant zwakker bij personen met dyslexie dan bij vloeiende lezers; rechts- of linkshandigheid speelde hierbij een rol. In studie 2 kwam naar voren dat ‘print tuning’ ook optreedt bij het lezen van Chinees: lezers die de Chinese karakters kunnen lezen, vertonen een sterker links-gelateraliseerde N170 dan Nederlandse lezers die dat niet kunnen. Studie 3 laat zien dat de links-gelateraliseerde N170 correleert met leesvloeiendheid bij kinderen in groep 4 van het basisonderwijs, en studie 4 een vergelijkbare correlatie bij kinderen in groep 3 na het spelen van GraphoGame gedurende enkele weken. De discussie richt zich op de specificiteit en de interpretatie van deze ‘print tuning’ component: Wat gebeurt er precies in dit stadium van het leesproces?

<- Terug naar het Programma