Ontwikkelingsuitkomsten van Gevorderde Lezers met (een Familiair Risico op) Dyslexie

Lezing door Dr. Ellie van Setten (Rijksuniversiteit Groningen): 10.40 – 11.30

Dyslexie gaat niet over. Het vervolgonderzoek van het Dutch Dyslexia Programme (DDP) heeft laten zien dat adolescenten met dyslexie nog steeds grote problemen op het gebied van lezen en spellen van woorden ervaren. In deze lezing vertelt Ellie van Setten over de ontwikkelingsuitkomsten van kinderen met (een familiair risico op) dyslexie aan het einde van de basisschool en het begin van de middelbare school. In Groep 8 zijn in dit vervolgonderzoek 149 kinderen geïncludeerd die meededen aan het DDP in Amsterdam, Groningen en Nijmegen. Vijfentachtig van deze kinderen heeft een familiair risico op dyslexie en 45 kinderen in de groep met een risico heeft zelf dyslexie. In de lezing zal een breed overzicht van uitkomsten gegeven worden, zoals op het gebied van technisch lezen,  lees- en luisterbegrip, reken en de uitkomsten van de CITO-eindtoets. Met behulp van vragenlijsten is er gekeken naar het leesgedrag en het welbevinden op school. Er zal ook worden ingegaan op mogelijke cognitieve verklaringen voor de lees- en spelingsproblemen van gevorderde lezers met dyslexie, zoals het fonologisch en orthografisch bewustzijn, en de visuele aandachtspanne. Aan de meting op de middelbare school deden 81 kinderen uit Groningen en Amsterdam mee, waarvan 50 kinderen een hoog risico hadden en 25 ook daadwerkelijk dyslexie hadden ontwikkeld. In dit onderzoek is gekeken naar de gevolgen van een (familiair risico) voor het lezen, spelling en de woordenschat in het Nederlands en het Engels. Verrassend genoeg bleek lezen in het Engels niet moeilijker te zijn dan in het Nederlands.

< terug naar het programma