Naar een Efficiënte Manier om de Diagnose Dyslexie te Stellen vanaf 15 Jaar

Lezing door Prof. Dr. Aryan van der Leij (Universiteit van Amsterdam): 16.00-16.30

Leerlingen in de bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs en studenten in het MBO, HBO en WO, kunnen, om verschillende redenen, onzeker zijn over de vraag of ze dyslectisch zijn en in aanmerking komen voor voorzieningen. Gebruik makend van wat er bekend is over de kern-kenmerken van dyslexie en van standaardtoetsen en computergestuurde instrumenten (i.h.b. de speciaal daartoe ontwikkelde Interactieve Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen), is ervaring opgedaan met een efficiënte manier om de diagnose (opnieuw) te stellen. Daaruit blijkt dat er, naast bevestiging van de kerncriteria van dyslexie, een zeer gevarieerd beeld is van gerelateerde cognitieve en algemene kenmerken en voorgeschiedenis. Diverse, nog steeds levende, mythen over dyslexie worden daarmee op nog lossere schroeven gezet dan toch al het geval was (o.a. de relatie met intelligentie, het ´dyslexie-typerend profiel´). Ter illustratie zullen voorbeelden worden gepresenteerd.

< Terug naar het Programma