Ellie van Setten

ellieEllie van Setten is de hoofdonderzoeker bij het vervolg op het langlopend onderzoek dyslexie en  zij is hier verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze is als promovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voordat ze naar Groningen kwam heeft ze een Engelstalige bachelor gevolgd aan de Roosevelt Academy in Middelburg en heeft ze de Research Master Behavioural Science (gedragswetenschappen) gedaan aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze is geïnteresseerd in taalverwerving en taalstoornissen. Tijdens dit onderzoek hoopt ze vooral compensatie mechanismen in de hersenen te onderzoeken bij kinderen met een familiair risico op dyslexie.

Meer informatie over mij is te vinden op mijn eigen website