De Ontwikkeling van het Neuro-Anatomisch Leesnetwerk bij Kinderen met een Verhoogd Risico op Dyslexie

Lezing door Dr. Jolijn Vanderauwera (Katholieke Universiteit Leuven): 15.30 – 16.00

Aangezien het alfabetische schrift slechts ongeveer 3000 jaar bestaat, zijn onze hersenen niet voorbestemd om te lezen. Desalniettemin verloopt het leren lezen in de meerderheid van de populatie toch vlot. De leesontwikkeling wordt geacht gepaard te gaan met het herorganiseren van visuele en taalnetwerken in de hersenen. In 3 tot 7% van de kinderen verloopt het leren lezen echter ernstig verstoord. Deze kinderen ontwikkelen dyslexie. Volgens het multiple deficit model van Pennington (2006) is de etiologie van dyslexie multifactorieel. Dyslexie zou het resultaat zijn van afwijkingen op verschillende niveaus en van de interacties tussen deze verschillende niveaus. Deze niveaus zijn met name het genetische en het cognitieve niveau, de hersenen en de omgeving.

Via voorgaande studies werd reeds inzicht verworven in de neurale kenmerken van lezen bij volwassenen. Deze studies toonden aan dat tijdens het lezen voornamelijk een wijdverspreid netwerk van linker hemisferische hersenregio’s geactiveerd wordt. In deze presentatie zal worden ingegaan hoe de hersenen zich herorganiseren doorheen de vroege leesontwikkeling en of afwijkingen bij kinderen met (een familiaal risico op) dyslexie aanwezig zijn voor de aanvang van de leesontwikkeling, of tot stand komen doorheen de leesontwikkeling.

<- Terug naar het programma