Auditieve Verwerking bij Kinderen met (een Familiair Risico op) Dyslexie

Lezing door Dr. Britt Hakvoort (UVA & Koninklijke Auris groep): 14.00 – 14.30

Spraak geeft ons heel veel input voor het verder ontwikkelen van onze talige vermogens. Individuele spraakklanken kunnen we koppelen aan letters. Deze klank-letterkoppeling is een cruciaal onderdeel als het om lezen gaat. In de wetenschappelijke literatuur wordt de relatie tussen spraakverwerking en lezen vaak onder de loep genomen. In deze lezing gaat Britt Hakvoort in op resultaten afkomstig uit het Dutch Dyslexia Programme aangaande spraakverwerking bij kinderen met (een familiair risico op) dyslexie. Verschillen in de hersenen als het gaat om de verwerking van spraak en toontjes komt aan bod, alsook verschillen in het kunnen categoriseren van spraakklanken bij kinderen met en zonder dyslexie.

< terug naar het programma